Η Μυθολογία είναι ο προθάλαμος της Ιστορίας
Τό εὐφημεῖν ἀεί εἰς ἀγαθόν ἄγει.


«Τι εστί Θεός; Άνθρωπος αθάνατος. Τι δε Άνθρωπος; Θεός θνητός.».
Ηράκλειτος

Βασικόν χαρακτηριστικόν τῶν Χριστιανικών κυρίων ὀνομάτων…

 Π.χ. δοῦλος ἤτοι: Χριστόδουλος, Θεόδουλος καί λοιπά.

Τόν φόβο πρός τό Θεῖον οὐδείς τῶν προγόνων μας ἐδίδασκεν. Ἀκόμη καί τόν Δία προσφωνοῦσαν: Φίλε Ζεῦ!

Επίπλέον τά παρωνύμια πού εδίδοντο εἰς τό χριστιανικόν Βυζάντιον δέν περιποιοῦν τιμήν π.χ. Μυξιάρης, Κλαψιάρης, Κοψόρρηνος, Λύγδας, Λυσσάρης, Βήχας ή Βήχως, Μονόκωλος, Λιψός, καί ἄλλα.

Άλλοτε πάλιν θυμίζουν αὐτό πού ἐφοβοῦντο π.χ. Δαίμονας, Δαιμονίτσης καί ἄλλα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου