Η Μυθολογία είναι ο προθάλαμος της Ιστορίας
Τό εὐφημεῖν ἀεί εἰς ἀγαθόν ἄγει.


«Τι εστί Θεός; Άνθρωπος αθάνατος. Τι δε Άνθρωπος; Θεός θνητός.».
Ηράκλειτος

Αἱ ρῆσιν τοῦ λόρδου Λοντόντερυ-'Αγγλος ανθέλλην!....

«Οἱ Ἕλληνες πρέπει νά γίνουν λαός μικρόψυχος ὡς οἱ λαοί  τοῦ Ἰνδοστάν διά νά μή εἶναι ἐπικίνδυνοι»!


(Ὁ Λοντόντερυ ὑπῆρξεν ὑπουργός τῆς κυβερνήσεως Πάλμεστρον καί ἡ ρῆσις τοῦ εἶναι ἀπό τήν ἀγόρευσίν του εἰς τήν Βουλήν τῶν Λόρδων τό1866 καί συγκεκριμένα ἀπό τόν λόγον (civis Romanus sum= Εἶμαι Ρωμαῖος πολίτης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου