Η Μυθολογία είναι ο προθάλαμος της Ιστορίας
Τό εὐφημεῖν ἀεί εἰς ἀγαθόν ἄγει.


«Τι εστί Θεός; Άνθρωπος αθάνατος. Τι δε Άνθρωπος; Θεός θνητός.».
Ηράκλειτος

Προκειμένου νά ἑδραιωθῆ ὁ Ἰουδαιοχριστιανισμός παρουσιάζεται μέ Ἑλληνοπρεπές προσωπεῖον.

ντιγράφει μορφικά καί ἐπιφανειακά τάς λληνικάς δοξασας. πιθυμε νά παρατηρομε τήν ρχαα πολιτιστική κληρονομαν μας  μσα πτά ματοϋάλια το ουδαιοχριστιανισμο. θνος μως πού προσκυν ξένον θεόν καταδικάζεται ες ποδούλωσιν καί φανισμόν. Ποος  συνδει τγνος τν λλήνων μέ ἀποκλειστικήν θρησκεαν; Το ξζει .... προτροπή το μήρου: «Πρόχνυ λέσθαι!» (Νά χαθες γονατιστς!)

Διά τήν παραγωγήν πολιτισμο –στοιχεα παρατητα– πρξαν νκαθεν γλσσα, τ γνος, φυλή.

πάρχει Χριστιανική γλσσα μήπως Χριστιανική φυλή;  

λκληρος –σχεδν– Ερώπη χει θρησκεα τν Χριστιανισμν. κοσατε ποτσπανοχριστιανικν, Γαλλοχριστιανικν, Γερμανοχριστιανικν... πολιτισμν; 

Διατί ἐπιμνουν ες τν λληνοχριστιανικν; σοι δε, τν δχονται,ναγνωρζουν τά ποσοστά συμμετοχς ατο το βιαου παντρματος; 

Οδες ρασοφρος μελτησε ποττήν “κλεδα τς πατρολογας”; Τεραστα καί ἔνοχη σιωπή ποιου τήν μελτησε.  

δν χει οδν κτταρον λληνικν, το νστιτοτο Παυλώφ λειτουργε ψογα! 

Παραλλήλως, οδες τν ρασοφρωνσκε πλήρως τήν ποχρωσιν τς στρατιωτικς θητεας. Τήν ρνονται κμη καο ερωμενοι τρων δογμάτων (π.χ. εχωβάδες). ντες μμισθοι δημσιοι κκλησιαστικοί ὑπάλληλοι, δν δικαιονται νά ατοαποκαλονται λειτουργοκα δή το ψστου. 

Πλεστοι δέ ἐκ τοτων (μοναχο, ρχιμανδρται, ερο-μναχοι) δεν σχηματζουν δικήν τν οκογνειαν. Ες τά χελη των μως, πάντοτε ερσκεται τ τρπτυχον: Πατρίς, Θρησκεία, Οκογένεια! 

 ππλον,ν θοντο ο πλεστοι ες τν μοναχισμν πσας γενες κμη θά διρκει τό Ἑλληνικν γνος;  
 Ἀρέσκονται νά αὐτοαποκαλοῦνται “πατέρες” ὑπονοῶντας  “πνευματικοί”.

Πῶς θά τούς χαρακτηρίζατε ἐσεῖς, ὅταν βεβαιωθεῖτε πώς στηρίζουν τό μεγαλύτερον μνημεῖον τοῦ μισελληνισμοῦ; Οὐδείς ἐκ τούτων ἀντελήφθη τήν ἀνθελληνικήν προσπάθειαν σχεδόν δύο χιλιετιῶν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου